Wednesday, 23 January 2013

Kemasukan Perangkawan Baru 2013


PPJPM mengalu-alukan kemasukan seramai 45 orang perangkawan baru. Dengan adanya pertambahan anggota ini ianya dapat membentuk satu pasukan yang lebih mantap dalam usaha Jabatan memenuhi Visi dan Misi.

PPJPM berharap semua perangkawan baru dapat menyertai dan memberi sokongan penuh untuk setiap aktiviti yang dianjurkan. Di samping itu, idea-idea bernas dan membina juga diharapkan.