Monday, 17 October 2016

UCAPAN TAHNIAH DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH KANAN BAHAGIAN PERANGKAAN HARGA, PENDAPATAN & PERBELANJAAN Persatuan Perangkawan Jabatan Perangkaan Malaysia (PPJPM) merakam ucapan sekalung tahniah kepada tuan di atas pelantikan sebagai Pengarah Kanan Bahagian Perangkaan Harga Pendapatan dan Perbelanjaan.  Sesungguhnya PPJPM turut berasa bangga dan berbesar hati dengan pelantikan tuan ini dan akan bersama-sama Tuan berganding bahu dalam memastikan Jabatan terus cemerlang sebagai Penjana Statistik Negara ke arah mencapai Visi dan Misi Jabatan. 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.