Tuesday, 4 December 2012


Lawatan Kerja ke NSTP

Persatuan Perangkawan Jabatan Perangkaan Malaysia (PPJPM) telah mengadakan lawatan kerja ke NSTP pada 13 Jun 2012.
Objektif lawatan kerja ini:
1) Menjalin hubungan rapat antara media (NSTP) dengan Jabatan Perangkaan (JP) dan PPJPM. 
2) Sebagai lawatan belajar bagi meningkat pengetahuan ahli-ahli dan juga sebagai satu pendekatan strategical communication antara media (Sin Chew Daily) dan JP